Viết ứng dụng đăng nhập bằng PHP và MYSQL

Bài 11: Viết ứng dụng đăng nhập bằng PHP và MYSQL

Ở những bài trước chúng ta đã học qua các kiến thức trọng yếu về PHP. Tuy nhiên, để có thể xây dựng một website hoàn chỉnh bằng những kiến thức đó thì quả thật không đơn giản. Bởi vì các kiến thức qua sách vở và tài liệu dù sao cũng chỉ là những kiến thức tổng quát và thiếu tính khách quan thực tiến. Nên khi người học lập trình bước vào giai đoạn viết ứng dụng thì thường rất lúng túng. Đó cũng là lý do tôi viết bài này để hưỡng dẫn các bạn dần làm quen với cách tiếp cận một ứng dụng PHP&MYSQL như thế nào.

Trước hết chúng ta phải thiết kế và xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu ứng với từng lệnh bên dưới (xem lại bài ngôn ngữ SQL và MYSQL Căn Bản) sau đó mới tiến hành triển khai lập trình.

1 mysql -hlocalhost -uroot -proot
2 mysql>create database project;
3 mysql>use project;
4 mysql>create table user( id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(50) NOT NULL, password CHAR(50) NOT NULL, level CHAR(1) NOT NULL, PRIMARY KEY(id));
5 mysql>insert into user(username,password,level) values ("admin","12345","2") ("abc","12345","1");
Vậy là chúng ta đã có cơ sở dữ liệu như mô hình trên. Tiếp đến chúng ta thiết kế Form HTML để có màn hình đăng nhập khi người dùng truy cập.
Demo Login Example
1 <form action=login.php method=post>
2 Username: <input type=text name=username size=25 /><br />
3 Password: <input type=password name=password size=25 /><br />
4 <input type=submit name=ok value="Dang Nhap" />
5 </form>

Tiếp đến chúng ta tiến hành kiểm tra dữ liệu từ form

01 <?php
02 if(isset($_POST['ok']))
03 {
04  if($_POST['username'] == NULL)
05  {
06   echo "Please enter your username<br />";
07  }
08  else
09  {
10   $u=$_POST['username'];
11  }
12  if($_POST['password'] == NULL)
13  {
14   echo "Please enter your password<br />";
15  }
16  else
17  {
18  $p=$_POST['password'];
19  }
20 }
21 ?>

Đoạn code ở trên sẽ kiểm tra xem người dùng có tiến hành nhấn nút đăng nhập hay không. Và nếu có thì chúng ta sẽ xét tiếp tình trạng người dùng có để trống các ô username và password hay không. Nếu có chúng ta sẽ thông báo lỗi ở bên trên form, để người sử dụng tiến hành nhập liệu.

Kế đến chúng ta kiểm tra xem có tồn tại hai biến $u và $p (chỉ khi người dùng đăng nhập thành công thì mới có thể tạo ra 2 biến đó). Tiếp đến chúng ta tiến hành kết nối cơ sở dữ liệu (xem lại bài kết hợp PHP & MYSQL trong ứng dụng web).

1 <?php
2 $conn=mysql_connect("localhost","root","root") or die("can't connect this database");
3 mysql_select_db("project",$conn);
4 ?>

Và tiến hành kiểm tra xem username và password người sử dụng vừa nhập có trùng khớp với thông tin có trong cơ sở dữ liệu hay không ?. Nếu không thì chúng ta sẽ báo lỗi ngay. Ngược lại sẽ tiến hành lấy dữ liệu từ bảng và gán vào session. Để có thể quản lý phiên làm việc một cách hiệu quả trên mọi trang của khu vực admin (xem lại bài khái niệm cơ bản về cookie và session).

01 <?php
02 if($u && $p)
03 {
04  $conn=mysql_connect("localhost","root","root") or die("can't connect this database");
05  mysql_select_db("project",$conn);
06  $sql="select * from user where username='".$u."' and password='".$p."'";
07  $query=mysql_query($sql);
08  if(mysql_num_rows($query) == 0)
09  {
10   echo "Username or password is not correct, please try again";
11  }
12  else
13  {
14   $row=mysql_fetch_array($query);
15   session_start();
16   session_register("userid");
17   session_register("level");
18   $_SESSION['userid'] = $row[id];
19   $_SESSION['level'] = $row[level];
20  }
21 }
22 ?>

Như vậy code hoàn chỉnh cho ứng dụng này là như sau:

01 <?php
02 if(isset($_POST['ok']))
03 {
04  if($_POST['username'] == NULL)
05  {
06   echo "Please enter your username<br />";
07  }
08  else
09  {
10   $u=$_POST['username'];
11  }
12  if($_POST['password'] == NULL)
13  {
14   echo "Please enter your password<br />";
15  }
16  else
17  {
18   $p=$_POST['password'];
19  }
20  if($u && $p)
21  {
22   $conn=mysql_connect("localhost","root","root") or die("can't connect this database");
23   mysql_select_db("project",$conn);
24   $sql="select * from user where username='".$u."' and password='".$p."'";
25   $query=mysql_query($sql);
26   if(mysql_num_rows($query) == 0)
27   {
28    echo "Username or password is not correct, please try again";
29   }
30   else
31   {
32    $row=mysql_fetch_array($query);
33    session_start();
34    session_register("userid");
35    session_register("level");
36    $_SESSION['userid'] = $row[id];
37    $_SESSION['level'] = $row[level];
38   
39   }
40  }
41 }
42 ?>
43 <form action=login.php method=post>
44 Username: <input type=text name=username size=25 /><br />
45 Password: <input type=password name=password size=25 /><br />
46 <input type=submit name=ok value="Dang Nhap" />
47 </form>

Ở bài sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ứng dụng kết hợp PHP & MYSQL cho việc thêm một thành viên như thế nào. Mọi sự góp ý, cũng như thắc mắc của các bạn dành cho bài viết vui lòng sử dụng tính năng thảo luận tại diễn đàn. Hoặc thông qua việc liên hệ của hệ thống website. Mong sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các bạn.

Cập nhật và chỉnh sửa lần cuối bởi TuanVA’s Blog

Trân Trọng

Advertisements

2 Responses to Viết ứng dụng đăng nhập bằng PHP và MYSQL

  1. I simply want to say I’m newbie to blogging and truly loved your blog site. Very likely I’m planning to bookmark your website . You definitely have very good article content. Thanks for sharing your web site.

  2. I simply want to tell you that I am just very new to blogging and definitely savored your page. Almost certainly I’m going to bookmark your blog . You surely have remarkable article content. Thanks a bunch for sharing with us your blog site.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: