Toán tử và biểu thức trong PHP

Bài 3: Toán tử và biểu thức trong PHP

Đối với mọi ngôn ngữ lập trình, toán tử và biểu thức luôn là những kiến thức cơ bản được sử dụng để xử lý các thao tác trong giai đoạn lập trình. Và PHP cũng không ngoại lệ, chúng vẫn có những kiến trúc cơ bản như một ngôn ngữ lập trình thông thường.
 
A- Toán tử trong PHP:
 
1- Toán tử gán:
 
Chúng ta đã từng tiếp xúc với toán tử này bởi việc khởi tạo 1 biến. Nó gồm ký tự đơn =. Toán tử gán lấy giá trị của toán hạng bên phải gán nó vào toán hạng bên trái.
Ví dụ:
$name = “Johny Nguyen”;
2- Toán tử số học:
 
Là dạng phép tính giản đơn cộng, trừ, nhân, chia trong số học. Ngoài ra còn có phép chia lấy dư (%). Được sử dụng để lấy ra đơn vị dư của 1 phép toán.

Ví dụ số 1

 
3- Toán tử so sánh:
 
Là toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán so sánh giữa hai số hạng. Chi tiết, xem bảng bên dưới.

PHP Example

 
4- Toán tử logic:
 

Toán tử logic là các tổ hợp các giá trị boolean.

Ví dụ: toán tử or trở về true nếu toán tử trái hoặc toán tử phải là true.

True || false à true.

Ta có bảng các toán tử như sau:

PHP Example

 
5- Toán tử kết hợp:
 
Khi tạo mã PHP, chúng ta sẽ thường nhận thấy cần phải tăng hoặc giảm lượng biến một số nguyên nào đó. Bạn sẽ thường thực hiện điều này khi chúng ta đếm 1 giá trị nào đó trong vòng lặp.

PHP Example

 
B- Các biểu thức cơ bản trong PHP:
 
1- Biểu thức điều kiện:

Là biểu thức dùng kiểm tra 1 sự kiện. Nếu chúng thỏa điều kiện đó thì sẽ thực thi một hành động. Ngược lại sẽ là một hành động khác.

 
Cú pháp:

If(Điều kiện)

{

hành động

}

Ví dụ:

PHP Example

 
2- Vòng lặp trong PHP:
 
a- While()….

Phép lặp này yêu cầu phải thỏa mãn điều kiện thì mới thực thi được vòng lặp

 
Cú pháp:

While(điều kiện)

{

Hành động – thực thi

}

Ví dụ:

PHP Example

 
b-Do….while():
Phép lặp này sẽ thực thi hành động ít nhất là một lần. Sau đó mới tiến hành kiểm tra điều kiện.
 
Cú pháp:

Do

{

Hành động thực thi

}while(điều kiện)

Ví dụ:

PHP Example

 
c- For():

Phép lặp này là phép toán gộp các tham số. Giúp người lập trình giảm thiểu thời gian phải khai báo biến và các tham số khi thực thi việc lặp dữ liệu.

 
Cú pháp:

For( giá trị ; điều kiện ; biến tăng hoặc giảm)

{ Hành động }

Ví dụ:

PHP Example

 
3- Biểu thức switch case:

Là biểu thức sử dụng để giảm thiểu quá trình xử lý dữ liệu nếu có quá nhiều phép toán if else.

Cú pháp:

Switch(biến)

{

Case giá trị 1: Hành động; Break;

…………

Case giá trị N: Hành động; Break;

Default: Hành động; Break;

}

Ví dụ:

PHP Example

 
C- Tổng kết:
Kết thúc bài học này, các bạn ít nhiều đã nắm được những thuộc tính cơ bản của các phép toán học trong PHP, ngoài ra chúng ta cũng từng bước hiểu được cú pháp của từng biểu thức.

Đối với các vòng lặp, chúng ta cần hiểu và vận chúng một cách linh hoạt và mềm dẻo, phân biệt được while và do…while. Sử dụng hàm switch trong trường hợp có quá nhiều giá trị if…else trả về.

 
D- Bài tập áp dụng:
 
Bài tập 1:

Viết 1 trang web có giá trị từ 1->20. Hãy xuất ra trình duyệt những số chẵn nằm trong khoảng 1->20 đó.

Advertisements

3 Responses to Toán tử và biểu thức trong PHP

  1. I just want to mention I am just very new to weblog and definitely loved your web page. Very likely I’m want to bookmark your blog post . You really have wonderful stories. Appreciate it for sharing your blog site.

  2. I just want to say I am new to weblog and actually enjoyed you’re web page. Probably I’m going to bookmark your site . You actually have excellent writings. Many thanks for sharing your web-site.

  3. I simply want to tell you that I am newbie to blogs and definitely savored you’re blog site. Almost certainly I’m want to bookmark your site . You surely have beneficial stories. Many thanks for sharing with us your web site.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: