The simplest configuration of the first Magento Module

The simplest configuration of the first Magento Module – Cấu hình đơn giản nhất của 1 Module Magento

Cụ thể các bước để tạo Module:
+ Khai báo Module trong (Module declaration in): app\etc\modules\tenModule.xml
+ Hoàn tất code Module trong đường dẫn (Complete code module in the path): /app/code/local/<tên Namespace>/<tên Module>/

Trong đó phải có các thư mục sau (Which must have the following folders):
– Block: Nơi chứa block (Container block).
– Controllers: Rất quan trọng, dùng để điều khiển, xử lý các sự kiện, Load và Render Layout: cái này không có ==> không hiện Layout. (Very important, used to control and handle events, Load and Render Layout: no-controllers ==> no- display Layout.)
Etc: Nơi config Module. Cực quan trọng. Bao gồm: cấu hình cấu trúc dữ liệu xml cho Module, cấu hình cấu trúc dữ liệu xml cho file giao diện, cấu hình cấu trúc dữ liệu xml cho đường dẫn của các thư mục Block, Controllers, Model, Msql4, các cấu hình nâng cao khác… (Extremely important. Includes: Module configuration, interface configuration file, configured path of the directory block, Controllers Model, Msql4, the advanced configuration …)
– Model, bên trong là Msql4: chứa các Model để xử lý truy xuất dữ liệu.
+ Cấu hình cho giao diện: ở đường dẫn: (Configuration for the interface: in the path:): /app/design/<adminhtml hoặc (or) front end >/<interface>/<theme>/layout/<module>.xml
+ Giao diện (interface):  /app/design/<adminhtml hoặc (or) front end >/<interface>/<theme>/template/<module>/tênTemplate.phtml

 

Advertisements

Về vdhungbg
Tin tuc cap nhat - moi luc - moi noi

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: