Triển khai MVC 3 trên IIS 6.0 và Windows Server 2003

LungTung-Blog

Thứ năm, ngày 11 tháng tám năm 2011

Triển khai MVC 3 trên IIS 6.0 và Windows Server 2003

Cài đặt IIS, .Net Framework và MVC 3
Để triển khai một ứng dụng Web MVC 3 trên IIS 6.0 thì phải tiến hành cài đặt các ứng dụng như sau.
IIS 6.0
IIS 6.0 được tích hợp sẳn trên bộ cài Windows Server 2003 và chúng ta không thể cập nhật II 6.0 lên IIS 7.0 khi đang sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003.

Để cài đặt IIS 6.0 thì vào Control Panel-> Add or Remove Programs, tiếp tục chọn Add/Remove Windows Components

Hình 1: chọn Application Server
Khi hộp thoại Windows Components Wizard hiện ra thì chọn Application Server và chọn Detais như hình 1.
Hình 2: chọn Internet Information Services (IIS)
Sau đó chọn Internet Information Services (IIS) và chọn OK.
Trong quá trình cài đặt thì yêu cầu bỏ đĩa cài Windows Server 2003 vào.
.Net Framework và MVC 3
Bước tiếp theo là tiếp tục cài đặt .Net Framework và MVC 3.
Sau khi cài đặt xong thì tiến hành đăng ký .Net Framework 4 với IIS 6.0 bằng cách thực thi aspnet_regiis.exe như hình 3.
Hình 3: đăng ký .Net Framework 4 với IIS 6.0
 
Cấu hình IIS 6.0 để thực thi ứng dụng web MVC 3
Thực hiện tùy chọn “Allow” cho ASP.NET v4 trong IIS.
Vào Administrative Tools -> Internet Information Services (IIS) Manager, sau đó chọn tiếp Web Service Extensions, thực hiện tùy chọn “Allow” theo hình 4.
Hình 4: Tùy chọn Allow cho ASP.NET v4
Cấu hình để IIS thực thi được kiểu URL mặc định của MVC 3
Thông thường sau khi tạo ứng dụng Web Site trên IIS cho MVC 3 và cho thực thi thì chúng ta sẽ gặp lỗi 404, là do IIS chưa được cấu hình định tuyến giữa các lớp M,V,C từ URL truyền vào, do đó IIS sẽ không thể tải lên được trang web mà chúng ta cần thực thi.
Chúng ta tiến hành bước cấu hình sau cho IIS.
Chọn Properties của ứng dụng Web trên IIS, sau khi hiện ra hộp thoại Properties thì chọn tiếp thẻ “Home Directory -> Configuration…” như hình 5.
Hình 5: chọn Configuration… cho mục web

Tiếp tục chọn thẻ Mappings, nếu tập tin aspnet_isapi.dll chưa được chọn thì chọn tiếp Insert… như hình 6.

Hình 6: Thêm vào file cấu hình mapping
Nhập đường dẫn tập tin aspnet_isapi.dll của phiên bản .Net Framework vào, trong ví dụ này sử dụng .Net Framwork 4.0.30319 trên Windows 64 bits thì đường dẫn là C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll. Nhớ không chọnVerify that file exists”, sau đó chọn OK như hình 7, và chọn OK như 8 để hoàn thành.
Hình 7: chọn tập tin aspnet_isapi.dll
Hình 8: hoàn thành việc thêm vào tập tin aspnet_isapi.dll
Việc cấu hình đã hoàn tất. Từ máy trạm bạn gõ vào địa chỉ của máy chủ vừa cấu hình để kiểm tra việc thực thi trang web MVC 3, kết quả sẽ như hình 9.

Hình 9: giao diện mặc định ban đầu của ứng dụng web MVC 3
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03/03/2011
Lê Đức Tâm – http://begin.vn

 (Nguồn http://leductam.blogspot.com/2011/03/trien-khai-mvc-3-tren-iis-60-va-windows.html)

Advertisements

Về vdhungbg
Tin tuc cap nhat - moi luc - moi noi

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: