Thế nào là tạo php template script

Thế nào là tạo php template script

Nhiều người hỏi tạo hệ thống template trong php như thế nào. Nó là luôn đúng họ có nhiều cách khác nhau,
nhưng điều này sẽ tuyệt hơn khi bạn hiểu nguyên tắc cũng như cách tạo nó.Đầu tiên Hiểu về các biến chính trong trang .html và trong php scriptTrong ví dụ này là biến đã sử dụng trong main html templateTiếp đến là các biến trong index.php file liệt kê ở dưới đây:

1.$main
2.$content
3.$fd
4.$filename>
5.$template
6.$action

Các function và các lệnh trong index.php liệt kê ở dưới:

. function template();
.function home();
.fopen
.fclose
.global
.stripslashes
.eregi_replace
.echo
switch
.default:
.break:

Các kiểu của script sẽ được tạo và xuất ra biến $main với html . Kết quả là nó có thể xuất mọi thứ trong khoảng của template.

Bây giờ, Tạo 3 files:

Filename: theme.htm

<html><body>

<table cellpadding=”0″ spacepadding=”0″ border=”0″>

<tr><td valign=top align=left>

<% main %>

</td></tr>

</table>

</body>

</html>

Filename: index.php

<?  function template($content)
{   global $main;     $filename = “theme.htm”;       if(!$fd = fopen($filename, “r”)) {                  $error = 1;          }     else {        $template = fread ($fd, filesize ($filename));        fclose ($fd);        $template = stripslashes($template);        $template = eregi_replace(“<% main %>”, “$main”, $template);        $template = eregi_replace(“<% content %>”, “$content”, $template);        echo “$template”;      } }    function home() {  global $main;  include (“test.php”);  template(“$data”);  }     switch($action) {          default:  // default switch          home();          break;  }  ?>

Filename: test.php

<?

$main .= ‘This is a test of the emergency boradcast system.<br>This is only a test’;

?>

Chú ý test.php file có $main .=. This would be normally an echo command, but echo is not longer needed, since it would not stream through the index.php in the <% main %> area of the template HTML file.

Advertisements

Về vdhungbg
Tin tuc cap nhat - moi luc - moi noi

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: